Довідка про правовий статус земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки____________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки ,

_______________________________________________________________________________________

розташованої в межах населеного пункту, відстань і напрям від межі або від центру населеного пункту та інші

_______________________________________________________________________________________

орієнтири для земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту)

Площа земельної ділянки _________ га (кв.м.), в тому числі угіддя_________

Категорія земель, згідно ст. 19 Земельного кодексу України________________

__________________________________________________________________________________________________________

що надається _____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні
земельні сервітути

Наявність земельного сервітуту ___________________________________

________________________________________________________________

(вид земельного сервітуту, підстави для його встановлення, термін дії і т.д.)

Наявність обмеження у використанні земель та додержання режиму (у разі відсутності ставиться «-»):

водоохоронних зон Довідка про правовий статус земельної ділянки, прибережних захисних смуг, берегових смуг__________

__________________________________________________________________

охоронних зон навколо об’єктів культурної спадщини____________________

охоронних зон навколо об’єктів транспорту_____________________________

охоронних зон навколо об’єктів зв’язку________________________________

охоронних зон навколо об’єктів енергетики_____________________________

охоронних зон навколо об’єктів гідрометеорологічної діяльності___________

охоронних зон навколо геодезичних пунктів____________________________

охоронних зон навколо інженерних комунікацій_________________________

зон особливого режиму використання земель____________________________

зелених зон________________________________________________________

__________________________________________________________________

(відповідно до вимог законодавства вказуються конкретні обмеження щодо використання земельної ділянки в такій зоні)

Підпис керівника

____________________ (посада) ____________________ (підпис) ____________________ (прізвище, ім’я та по батькові)
М.П.

Підготовлено:

Підписи особи, що підготувала: ___________________

__________________________________________________________________

(назва територіального органу земельних ресурсів)

№_____ від „____” _______________ 20__ р.


documentakaxnhx.html
documentakaxusf.html
documentakayccn.html
documentakayjmv.html
documentakayqxd.html
Документ Довідка про правовий статус земельної ділянки